Wettelijke context

De wet van 9 mei 2019 betreffende de aansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector verplicht dienstverleners in de bouwsector een verzekering af te sluiten die hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten  bij bouw of renovatie dekt.

Wie valt nu onder de verzekeringsplicht?

Alle beroepen die intellectuele prestaties uitvoeren in het kader van onroerende werken in België zijn verplicht zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Dit zijn onder andere architecten, landmeters-experten, ingenieurs, studiebureaus, projectmanagers, …

De term onroerende werken is ruim te interpreteren. U valt onder de verzekeringsplicht wanneer u betrokken bent bij de bouw en renovatie van woningen en industriële gebouwen, maar ook bij de bouw van wegen, bruggen enzovoort. 

Onze oplossing

Of u nu bouwkundig ingenieur, (interieur)architect, landmeter-expert bent, of op een andere manier intellectuele prestaties levert bij onroerende werken, onze modulaire verzekeringslossing laat u toe die waarborgen te kiezen, die u bij de uitoefening van uw activiteiten nodig heeft om uw aansprakelijkheidsrisico’s  af te dekken.

Basiswaarborgen

Beroepsaansprakelijkheid conform de wet van 9 mei 2019

Deze waarborg is het wettelijk verplichte minimum en beschermt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten die u in het kader van uw activiteit zou kunnen begaan.

Welke schade en bedragen zijn verzekerd?

De wet legt volgende minimumkapitalen op:

  • Lichamelijke schade: 1.500.000 EUR
  • Materiële en niet-materiële schade: 500.000 EUR
  • Voorwerpen die de bouwheer aan u heeft toevertrouwd: 10.000 EUR 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen (bedrag voor lichamelijke schade) of de ABEX-index (bedragen voor materiële, immateriële schade en toevertrouwd goed). De waarborg is beperkt tot een totaalbedrag van 5.000.000 EUR per jaar.

Voorbeelden:

Een architect houdt bij het ontwerp van een publiek gebouw geen rekening met bepaalde veiligheidsnormen voor publiek toegankelijk gebouwen. De openingen voor deuren die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen zijn te klein. De opdrachtgever vraagt dit recht te zetten.

Een EPC verslaggever begaat een fout in de berekening van zijn EPC-waarde. De werkelijke EPC-waarde moest lager zijn. De verkoper van het gebouw ontdekt deze fout na de verkoop, en meent hierdoor een mindere verkoopprijs te hebben ontvangen van de koper.

BA uitbating

De BA uitbating beschermt u tegen de financiële gevolgen, wanneer uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is, voor schade die u of een aangestelde heeft berokkend aan een derde of diens eigendom. Dit is één van de basisverzekeringen voor elke onderneming, dus ook voor intellectuele dienstverleners in de bouw.

Een voorbeeld:

Een architect gaat op huisbezoek bij potentiële klanten die hun woning willen verbouwen. Hij krijgt een kopje koffie aangeboden, maar  hij morst op de laptop van zijn klant.

Toevertrouwde voorwerpen

De waarborg BA toevertrouwde voorwerpen komt tussen wanneer u of een aangestelde schade veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen van een derde, die u in bewaarneming heeft of waarvan u houder bent in het kader van een advies of een dienstverlening.

Voorbeelden:

Een projectmanager ontleent een beamer om een presentatie te geven bij een belangrijke prospect, maar door de stress van de aankomende presentatie glipt de beamer uit zijn handen.

Een bouwcoördinator gebruikt bij het controleren van de overspanningslengte de lasermeter van de bouwheer. Hij laat de lasermeter echter vallen en deze is stuk.

Optionele waarborgen

BA na levering

De waarborg BA na levering vergoedt de schade veroorzaakt aan derden waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. Deze waarborg is interessant wanneer u zowel aan intellectuele dienstverlening doet als werken uitvoert of goederen levert.

Een voorbeeld:

Een studiebureau laat in China mooie pennen maken met het bedrijfslogo en de naam van het bedrijf erop om te verdelen onder de klanten. De pennen zien er echter beter uit dan ze in werkelijkheid zijn. Er komen verschillende klachten binnen van klanten wiens pen is uitgelopen in het borstzakje van hun kostuum of hun briefcase.

Tienjarige aansprakelijkheid

Deze waarborg is een must voor architecten die zich toeleggen op bouwprojecten andere dan woningbouw, bijvoorbeeld industriegebouwen of openbare gebouwen. Deze waarborg dekt uw tienjarige aansprakelijkheid conform de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek.

Een voorbeeld:

De gevel van een bibliotheek begint 5 jaar na de oplevering ervan barsten te vertonen die impact hebben op de stabiliteit van het gebouw.

Add On

Superior 10 activiteitenpolis

Deze verzekering dekt de verplichte tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die impact hebben op de soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van dienstverleners in de bouwsector voor woningbouw.

Meer info 

Annita Barbé

Underwiter Liability

SCS Underwriting

Assma Makrache

Underwriter Liability

SCS Underwriting

Christophe Fonze

Underwriter Liability

SCS Underwriting

Documenten