Ons product is ontworpen voor de KMO markt en biedt een ruime keuze aan dekkingen aan een competitieve prijs.

We leven in een veranderende wereld. Cyberaanvallen worden een echte bedreiging voor alle bedrijven die computersystemen en databases gebruiken en niet alleen voore-business bedrijven.

De Waarborgen

Confidentialiteit

 • IT Onderzoekskosten volgend op een databreach
 • De aansprakelijkheid naar derden toe omwille van deze breach
 • De zogenaamde respons kosten: meer bepaald de kosten om de getroffenen van deze inbreuk te verwittigen en de nodige communicatieondersteuning hieromtrent
 • Kosten omwille van een eventuele tussenkomst van de regulator (kosten en eventuele administratieve sancties)
 • Bij afpersing, betaling van een geldsom (bij de bedreiging om vertrouwelijke informatie te verspreiden)

Integriteit

 • IT Onderzoekskosten volgend op een aantasting van de integriteit van data
 • De aansprakelijkheid naar deden toe omwille de beschadiging van deze data (bv door verspreiding van een virus of malware of een denial of service aanval, …)
 • Kosten van herstel: kosten om de beschadigde data te herstellen of te vervangen
 • Bij afpersing: de betaling van een geldsom om de dreiging tot aantasting van data (door bv malware) te doen stoppen

Beschikbaarheid

 • IT onderzoekskosten volgend op een inbreuk welk een systeemuitval veroorzaakt
 • De aansprakelijkheid naar derden toe omwille van het niet toegankelijk zijn van deze systemen
 • Onderbreking: eigen winstverlies door het stilliggen van de systemen voor meer san 12 uren
 • Bij afpersing: betalen van een geldsom om het stil liggen van de systemen te doen stoppen en het computersysteem terug beschikbaar te maken

Bijkomende waarborgen

 • Fraude: direct financieel verlies ingevolge frauduleuze instructies bij het uitvoeren van een financiële transactie
 • Media liability
 • Schade in verband met Payment Card Insdustry
 • Privacy schending
 • Reputatieschade
 • Telefoonhacking
 

 

 

Schade Beheer

Een emergency antwoord en een globale aanpak

Cyber hotline bereikbaar 24/7

+32 3 253 40 10

Wenst u een offerte? Download dan onze aanvraagformulier – Cyber Insurance hieronder of neem contact op met uw lokale underwriter.

Document Downloads