Preventiediensten

Met een Cyberverzekering van MS Amlin kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van preventiediensten.
 

Online Cyber Risicoanalyse

Met de Online Cyber Risicoanalyse wordt uw bedrijf geanalyseerd op cyberrisico’s. Daadwerkelijke bedreigingen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht. Hierdoor kunt u gerichte maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen en de eventuele schades te beperken.

E-learning Cyber Awareness

De e-learning Cyber Awareness maakt u en uw medewerkers bewust van cyberrisico’s binnen uw bedrijf.

Preventietips

Om uw bedrijf te beschermen tegen cyberincidenten helpen wij u graag met het nemen van preventiemaatregelen. Lees hier onze preventietips.

Mens

 • Gebruik van een toegangscontrole, sterke wachtwoorden en twee-factor-authenticatie
 • Creëer bewustzijn en train medewerkers met bijvoorbeeld een e-learning
 • Creëer een cultuur waarbij men durft om datalekken te melden

 

Proces

 • Maak met samenwerkende partijen afspraken over informatiebeveiliging en het vastleggen hiervan (bewerkersovereenkomst)
 • Stel een communicatieplan en continuïteitsplan op
 • Beheer de bevoegdheden van medewerkers en heb een goede functiescheiding
 • Versleutel gegevens
 • Zorg voor een goede back-up procedure
 • Deel gegevens zo min mogelijk en op een veilige manier
 • Bewaar gegevens zo kort mogelijk
 • Verzamel alleen noodzakelijke gegevens

 

Technologie

 • Zorg voor tijdige uitvoer van updates
 • Installeer firewalls en antivirussoftware
 • Voer back-ups met een recoveryplan uit
 • Gebruik netwerksegmentatie
 • Maak gebruik van detectiesystemen
 • Voer security- en pentesten uit
 • Beveilig uw website
 • Gebruik VPN en 4G (vermijd openbare wifi-netwerken)
 • Zorg voor goed onderhoud van hardware en systemen
 • Zorg voor goed patchmanagement