MS Amlin stelt VPI beschikbaar aan gevolmachtigd agenten
 

1 april 2021

MS Amlin streeft naar het continu verbeteren van haar dienstverlening. Een efficiëntere procesinrichting is hierin een belangrijke component. In de afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Vandaag is het zover! Alle E-Trade producten van MS Amlin zijn vanaf nu beschikbaar met VPI (Volmacht Producten Interface).

Voortaan komen alle offerte- en polisgegevens automatisch in de backoffice

Het platform VPI verzorgt een automatische gegevenskoppeling tussen de backoffice van onze gevolmachtigd agenten en de PCE (Premium Calculation Engine) van MS Amlin. Na akkoord van de klant, worden alle offertegegevens automatisch doorgezet naar het backofficesysteem. Dit gebeurt via OVI (Online Volmacht Interface). OVI maakt integraal onderdeel uit van VPI. Hiermee behoort het handmatig overnemen van offertegegevens tot het verleden. 

Young businessman working at modern office

Daarnaast kunnen de gevolmachtigd agenten, die samenwerken met MS Amlin, de PCE van MS Amlin aanroepen. Dit kan bij mutaties en prolongaties vanuit de eigen backoffice. Vervolgens haalt VPI de meest actuele polisgegevens automatisch uit de PCE op. Aansluitend zet VPI deze polisgegevens automatisch door naar het backofficesysteem van de gevolmachtigd agent. Deze automatische gegevenskoppeling geldt voor zowel nieuwe als reeds lopende polissen.
 

VPI op een rij!

  • Snel, efficiënt en optimale datakwaliteit 
  • Automatische opvoering van offertegegevens en E-Trade polissen in het eigen backofficesysteem
  • Automatische doorvoering van mutaties en prolongaties op de E-Trade polis vanuit het eigen backofficesysteem
  • Automatische toevoeging van de juiste premies en condities behorende bij het risico

Met VPI zet MS Amlin een belangrijke stap in het bieden van een efficiëntere E-Trade dienstverlening.
 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons E-Trade team via etradeunderwriting.nl@msamlin.com. Zo werken wij samen aan een betere en efficiëntere E-Trade dienstverlening. Lees hier meer over onze E-Trade dienstverlening. 

 

Perscontact
Gioia de Graaf
Marketing Communications Business Partner
T +31 20 503 1513
E Gioia.deGraaf@msamlin.com

 

Over MS Amlin
MS Amlin is een toonaangevende verzekeraar en herverzekeraar, onderdeel van de wereldwijde top-10 verzekeringsgroep MS&AD, met drie belangrijke juridische entiteiten actief in de markten van Lloyd's, Continentaal Europa en Bermuda. Met een historie van 300 jaar en meer dan 1.800 mensen op ruim 20 locaties wereldwijd, bieden wij kwalitatieve dienstverlening aan bedrijven met de meest complexe en veeleisende risico’s op het gebied van Property, Casualty, Marine en Herverzekering.