MS Amlin verruimt haar AVB-verzekering met dekking voor E-bikes


7 oktober 2020

Per 1 januari 2021 verzekert MS Amlin ook e-bikes mee in de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). “Wij hielden tot nu toe steeds vol dat alle elektrische fietsen (standaard en volledig) gezien moeten worden als motorrijtuigen in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Ook dat wij daarvoor zodoende geen dekking willen verlenen. Met de uitsluitingen van elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes) binnen de WAM en Wegenverkeerswet (WVW) vinden wij dit niet langer te handhaven. Daarom verzekeren wij voortaan ook e-bikes mee in onze AVB-verzekering”, zegt Marc Bosma, Lead Underwriter Casualty. 
 

COVID-19 is een grote aanjager van het gebruik van de elektrische fiets

Steeds meer bedrijven hebben een elektrische bedrijfsfiets klaarstaan voor hun personeel. Daarmee stijgen ook de verzoeken om elektrische fietsen mee te verzekeren. De stijgende verzoeken merken wij ook binnen onze afdeling Casualty. Wij worden de laatste tijd meer en meer geconfronteerd met de dekkingsvraag rondom elektrische fietsen. Vooral voor e-bikes. In het tweede kwartaal boden wij zelfs 3 maanden een gratis dekking voor bezorgdiensten aan al onze klanten. Ook de NOS besteedde aandacht aan dit onderwerp op hun website.

Welke soorten elektrische fietsen bestaan er?

Misschien goed om nog eens aan te geven dat er verschillende soorten elektrische fietsen zijn. Deze worden in de volksmond vaak op één hoop gegooid. Alle elektrische fietsen werken met een motor die voor trapondersteuning zorgt. Tweedeling in de elektrische fietsen zit in de type trapondersteuning:

  • E-bike: fiets met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur 
    Dit is een standaard elektrische fiets. Deze fiets wordt ook wel een e-bike, pedelec of elobike genoemd. De trapondersteuning bij deze fiets stopt bij een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Voor deze standaard elektrische fiets geldt geen verzekerings- of kentekenplicht.
  • Speed pedelec: fiets met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur 
    Dit is een volledige elektrische fiets. Deze fiets wordt ook wel een speed pedelec, S-pedelec of (high) speed e-bike genoemd. De trapondersteuning bij deze fiets stopt bij een maximale snelheid van 45 kilometer per uur. Deze fiets kent een verzekerings- en kentekenplicht.

E-bikes zijn niet WAM-plichtig

Elektrische fietsen vallen volgens onze AVB-voorwaarden (AVB 2019) onder de categorie ‘Motorrijtuigen’. In deze voorwaarden verwijzen wij bij de uitsluiting in artikel 3.2 Motorrijtuigen naar de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Volgens de WAM valt een fiets met elektrische trapondersteuning onder de categorie ‘Motorrijtuig’. Sinds oktober 2006 is de verplichte WAM afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur. Dit besluit betekent dat fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes) niet WAM-plichtig zijn. Voor deze fietsen geldt geen verplichte verzekering. 

E-bikes zijn geen Motorrijtuig volgens de Wegenverkeerswet 

Goed om te weten, is dat de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) op verschillende punten verwijst naar de Wegenverkeerswet (WVW). Alleen de definitie van een Motorrijtuig in de WVW (artikel 1.c.) verschilt van de definitie van een Motorrijtuig in de WAM (artikel 1). De Wegenverkeerswet bepaalt dat een fiets met trapondersteuning geen Motorrijtuig is. Dit geldt alleen voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes).

Wat betekent dit voor onze klanten met een MS Amlin AVB-verzekering?

Voor de MS Amlin AVB-verzekering hebben wij een aparte clausule ontwikkeld voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes). Per 1 januari 2021 verzekeren wij het risico voor e-bikes mee middels opname van deze clausule. Uitzondering hierop is de Horeca. Voor deze sector blijven wij dit risico uitsluiten.

Wat verzekeren wij niet?

MS Amlin biedt geen dekking voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur (speed-pedelecs, S-pedelecs, (high) speed e-bikes; ofwel volledig elektrische fietsen). Ook voor de sector Horeca maken wij, zoals gezegd, een uitzondering. Daar blijven wij het risico voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur uitsluiten.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over onze AVB-verzekering op msamlin.com/nederland.

 

Over MS Amlin

MS Amlin is een toonaangevende verzekeraar en herverzekeraar, en onderdeel van de wereldwijde top-10 verzekeringsgroep MS&AD. Met een historie van 300 jaar en meer dan 2.400 mensen op 26 locaties wereldwijd, bieden wij continuïteit voor bedrijven met de meest complexe en veeleisende risico’s.