Onze dekking en limieten

 • Bedrijfsaansprakelijkheid                                             € 5.000.000
 • Beroepsaansprakelijkheid                                            € 2.500.000
 • Brand                                                                             € 3.000.000
 • Collectieve ongevallen (uitsluitend in volmacht)       € 1.000.000*
 • Computer                                                                        € 500.000
 • Machineschade                                                             € 1.500.000
 • Milieuschade                                                                 € 2.000.000
 • Wagenpark                                      15 bestel- of personenauto's

       *per persoon, cumulatielimiet € 10.000.000 
 

 • Fleet Connect (uitsluitend provinciaal): Via Fleet Connect heeft u online inzicht in alle wagenparken en nota's die u bij MS Amlin heeft lopen. Dus ook in polissen die niet via de online premie- en offertetool ATOSI zijn aangevraagd.

Extra aandacht voor

 • Met ATOSI kunt u:
  - met een beperkt aantal vragen snel en eenvoudig premieberekeningen maken;
  - vanuit meerdere premiemogelijkheden een keuze maken;
  - offertes maken voor onze MKB-producten;
  - direct offertes in de backofficesystemen van uw klant zetten via
    Online Volmacht Interface (OVI) (uitsluitend voor gevolmachtigd agenten);
  - een snelle opvolging van offerteaanvragen binnen ATOSI verwachten. U krijgt
    binnen twee werkdagen een reactie.
 • Met Volmacht Producten Interface (VPI) (uitsluitend voor gevolmachtigd agenten) kunt u:
  - automatisch de juiste premies en condities toevoegen behorende bij het risico;
  - automatisch mutaties en prolongaties doorvoeren.

Onze E-Trade producten en documenten


Neem contact met ons op

Herbert-Jan van Dijk

Manager of Digital Trading NL

Marina Bruinenberg

Underwriter Digital Trading