Onze dekking en limieten

 • Bedrijfsaansprakelijkheid                                             € 5.000.000
 • Beroepsaansprakelijkheid                                            € 2.500.000
 • Brand                                                                             € 3.000.000
 • Collectieve ongevallen (uitsluitend in volmacht)       € 1.000.000*
 • Computer                                                                        € 500.000
 • Machineschade                                                             € 1.500.000
 • Milieuschade                                                                 € 2.000.000
 • Wagenpark                                      15 bestel- of personenauto's

       *per persoon, cumulatielimiet € 10.000.000 
 

 • Fleet Connect (uitsluitend provinciaal): Via Fleet Connect heeft u online inzicht in alle wagenparken en nota's die u bij MS Amlin heeft lopen. Dus ook in polissen die niet via de online premie- en offertetool ATOSI zijn aangevraagd.

Extra aandacht voor

 • Met ATOSI kunt u:
  - met een beperkt aantal vragen snel en eenvoudig premieberekeningen maken;
  - vanuit meerdere premiemogelijkheden een keuze maken;
  - offertes maken voor onze MKB-producten;
  - direct offertes in de backofficesystemen van uw klant zetten:
      - via Online Volmacht Interface (OVI) voor gevolmachtigd agenten;
      - via APLAZA voor provinciale kantoren.
 • Tarifering vindt volledig plaats met behulp van ATOSI.
 • Snelle opvolging van offerteaanvragen binnen ATOSI. U krijgt binnen twee werkdagen een reactie.

Onze E-Trade producten en documenten


Neem contact met ons op

Gielijn Arends

Country Manager NL / Manager of Digital Trading NL a.i.

Marina Bruinenberg

Underwriter Digital Trading

Hendrik van Essen

Underwriter Digital Trading