Onze dekking

 • Standaarddekkingen:
 •     WA;
 •     (Beperkt) Casco.
 • Aanvullenden dekkingen:
 •     Ongevallen Inzittenden;
 •     Schadeverzekering Voor Inzittenden;
 •     Verhaalsbijstand;
 •     Rechtsbijstand;
 •     Gereedschappendekking.
 • Specifieke oplossingen:
 •     WA Eigen Behoud;
 •     Casco Stop-Loss.

Onze limieten

 • Verzekerde sommen minimaal conform:
 •         WAM;
 •         De Wet Personenvervoer;
 •         ADR wetgeving.

Extra aandacht voor

 • Met onze analyses van schadeinformatie en risicoprofielen kunnen wij maatwerk leveren bij het uitbrengen van offertes en bij het opvolgen van de verzekerde wagenparken.
 • MS Amlin beschikt over een eigen preventiespecialist die risicoinventarisaties maakt en in preventiebezoeken chauffeurs bewust maakt van hun eigen gedrag en de daarmee samenhangende risico's.
 • Persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en korte responstijden zijn voor MS Amlin bepalend voor een goede samenwerking. Daarom heeft iedere met ons samenwerkende makelaar een vast aanspreekpunt.
 • Inzicht in uw wagenparkpolissen en nota's via Fleet Connect.

Sector focus

Zakelijke wagenparken

 • Vaste of B/M premie
 • Maatwerk voor grote(re) parken
 • E-Trade oplossing voor wagenparken tot 15 objecten via online premie- en offertetool ATOSI

Personenvervoer

 • Contract-, zorg- en vipvervoer
 • MS Amlin verzekert niet: 
  • Straattaxi
  • Internationale (vakantie)pendel

 

Goederenvervoer

 • Uitsluitend Vervoer Eigen Goederen
 • Maximaal 25 vrachtauto's
 • Benelux en grensgebied Duitsland
 • Risico Inventarisatie Bezoek door preventieadviseur MS Amlin vooraf aan offerte (fysiek of online) verplicht

 

Leasing

 • WA Eigen Behoud
 • Casco Stop-Loss
 • Boekwaarde clausule

 

Neem contact met ons op

Peter Velten

Lead Class Underwriter Fleet

Orpheo Valen

Underwriter Fleet

Herbert-Jan van Dijk

Senior Underwriter Fleet

Iwan Poslavsky

Underwriter Fleet

Jan Zonderhuis

Underwriter Fleet

Jos Knegt

Safety & Prevention Specialist Fleet

Patrick Amahorseya

Underwriter Fleet

Relevante documenten