Gelieve onze afdeling Sales te contacteren om toegang te krijgen tot MS10 via sales.be@msamlin.com.

We streven ernaar om onze klanten continuïteit te bieden. Onze ervaren onderschrijvers werken samen met klanten om hen te begeleiden bij nieuwbouwprojecten, ambitieuze ontwikkelingsplannen of onderhouds- en reparatiewerken.

De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering (decenale)

De Wet Peeters verplicht aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 9 juni 2017. Dit was eerder al het geval voor enkel de architecten (Deontologische code van de orde van Architecten). Met deze nieuwe wet wordt deze verzekeringsplicht nu ook uitgebreid naar de andere bouwactoren (aannemers, studiebureaus, stabiliteitsingenieurs,…) maar dan enkel voor wat betreft residentiële projecten waarvoor een definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.

 

Toepassing van de Wet

 • Voor werken waarvoor de tienjarige aansprakelijkheid van de bouwactoren kan betrokken zijn, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichting voor zover deze een impact heeft op de stabiliteit of soliditeit
 • De door de wet geviseerde constructies zijn woningen waaronder moet worden verstaan gebouwen die voor meer dan 50 % van de oppervlakte zijn bestemd voor bewoning. Ziekenhuizen, studentenhuisvesting, enz. zijn dus vrijgesteld
 • De waarborg voor de materiële en immateriële gevolgschade (ook voor schade aan derden) moet minstens € 500.000 bedragen maar kan beperkt worden tot de wederopbouwwaarde indien deze laatste minder bedraagt dan € 500.000
 • Esthetische schade, zuiver immateriële schade en materiële schade onder € 2.500 (vrijstelling) moet niet worden gedekt door de verzekering
 • De waarborg dekt geen lichamelijke schade
 • De wettelijke verzekeringsverplichting is dezelfde voor alle bouwactoren
 • Voorwaarden:      
  • woningen in België
  • tussenkomst van een architect
  • afleveren van een stedenbouwkundige vergunning
 • De verzekeringsplicht moet aangetoond worden met een verzekeringsattest per individueel bouwproject (standaard marktattest met archief in centrale databank bij Datassur)
 • “De onderaannemers” moeten automatisch meeverzekerd worden
 • Zodra het verzekeringsattest is uitgegeven, is de dekking onherroepelijk verworven voor de begunstigde bouwheer (“premium before cover”)
 • Duur van de dekking: 10 jaar vanaf de “aanvaarding” van de werken
 • Slechts enkele wettelijke uitsluitingen zijn mogelijk, o.a. de bij de voorlopige oplevering gekende problemen
 • Start: stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na 1 juli 2018

De rol van de architect,… in de naleving van de verzekeringsplicht

Een aantal partijen moeten controle uitoefenen op deze attesten:           

 • De architect gaat na of alle verzekeringsattesten aanwezig zijn voor aanvang van de werken.
  Deze attesten moeten worden overhandigd door de aannemers en de andere dienstverleners aan de bouwheer en de architect die het desnoods moet opeisen
 • De notarissen in het kader van notariële akten van woningen (in geval van een latere verkoop)
 • De financiële instellingen in het kader van hypothecaire leningen voor woningen

Activiteitenpolis of globale polis?

De Wet voorziet twee mogelijkheden om de tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren:

 1. elke bouwactor verzekert zich afzonderlijk via een jaarpolis of activiteitenpolis
 2. een globale polis of projectpolis waarin alle bouwactoren verzekerd zijn. In dit geval moeten de bouwactoren geen eigen verzekeringsdekking meer nemen

Stopzetting Soli-Ten pool

Vanaf 1 juli 2018 zal de structuur van de Soli-Ten pool stopgezet worden. U kan dus nog gewoon bij MS Amlin terecht voor de decenale aansprakelijkheidsverzekering als stand-alone oplossing.

Armine Ghaderi

Underwriter Property Engineering

Property

Guy Mottoul

Underwriter Engineering

SCS Underwriting

Koen Glorieux

Lead Underwriter Property

Property

Thomas Bazan

Underwriter Property

Property

Document Downloads