Gevolmachtigd Agenten

Voor de schadeverzekeringen van Property & Casualty en Marine & Aviation werkt MS Amlin samen met Gevolmachtigd Agenten.

 

Wat zijn Gevolmachtigd Agenten?

Onze Gevolmachtigd Agenten zijn financieel dienstverleners die van ons de bevoegdheid hebben gekregen om onze producten en diensten onder eigen naam aan te bieden, te beheren, te muteren, te accepteren en te sluiten. Ook mag de Gevolmachtigd Agent namens MS Amlin schades afwikkelen. De Gevolmachtigd Agent doet dit voor rekening en risico van MS Amlin. Dit betekent dat MS Amlin altijd de risicodrager blijft.

Wie is uw aanspreekpunt voor verzekeringen en schademeldingen?

Heeft u als verzekerde uw verzekering  afgesloten via een Gevolmachtigd Agent? Of loopt uw verzekering via een verzekeringsadviseur die is aangesloten bij een Gevolmachtigd Agent? Dan kunt u voor vragen over uw verzekeringen en/of voor schademeldingen rechtstreeks met uw verzekeringsadviseur of Gevolmachtigd Agent contact opnemen.

Met welke Gevolmachtigd Agenten werken wij samen?

In Nederland werkt MS Amlin met ruim 45 Gevolmachtigd Agenten samen. Al onze Gevolmachtigd Agenten hebben een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een eigen aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook zijn onze Gevolmachtigd Agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

In het overzicht hieronder leest u per productgroep met welke Gevolmachtigd Agenten wij samenwerken.

Gevolmachtigd Agent

Property & Casualty

Marine & Aviation

ABF Assuradeuren B.V.

√ 

A.B.W. Volmacht B.V.

 

√ 

Aevitae Schadeverzekeringen B.V.

 

Assicuro Assuradeuren B.V.

 

Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V.

BSB Volmachten B.V.

 

Cascade Assuradeuren B.V.

 

Centraal Volmachtbedrijf B.V.

Cerass B.V.

 

Chabot Assuradeuren B.V.

Cumela Assuradeuren B.V.

Diverz!

Ecodass Insurance Services

Eerdmans Assuradeuren B.V.

 

EVO Assuradeuren B.V.

 

Felison Assuradeuren B.V.

FGD Assuradeuren B.V.

Gebr. Sluyter B.V.

Gouda & Bredius Assuradeuren B.V.

Groene Hart Assuradeuren B.V.

 

Heinenoord Assuradeuren B.V.

 

Helviass Verzekeringen B.V.

 

Heuts Assuradeuren B.V.

 

Intermont Assuradeuren B.V.

 

Kroezen Volmacht B.V.

Kuiper Assuradeuren B.V.

Maeshave Assuradeuren B.V.

 

Meijers Assuradeuren

 

Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V.

 

One Underwriting

Paul L'Ortye Yachtverzekeringen

 

Polaris Assuradeuren B.V.

Procuraat Assuradeuren

 

Raadhoven B.V.

 

SAA Assuradeuren B.V.

Schouten Zekerheid Assuradeuren

 

Summa Assuradeuren

 

SUREbusiness B.V.

 

SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.

 

Thoma Assuradeuren B.V.

Van der Fluit Service B.V. h.o.d.n. VDF Verzekeringen

 

Van Loon Volmacht B.V.

VCN Verzekeringen B.V.

Veerhaven Assuradeuren B.V.

Victor Insurance Europe B.V.

Voogd & Voogd Verzekeringen

W.A. Hienfeld B.V.

Zicht Volmachtbedrijf B.V.